Начало
Термини
Звезди
Планети
Мъглявини
Галактики
Звездни купове
Комети и астероиди
Слънчевата система
Каталог NGC
Каталог на Месие
Телескопите
Учени и космонавти
Съзвездия
Космическите мисии
Време и календари
 
Новите теми в сайта
Астро-наблюдения
Астроснимка на деня
Тестове
 
 
Форуми
Звездно общество, форум в all.bg, форум в dir.bg
 
Обсерватории
Белоградчик, Варна, Габрово, Планетариум Варна, Рожен, Смолян, Соф.университет, още...
 
Любителски
За начинаещи
 
Клубове
ААС, Смолян, Хелиос-Хасково
 
Други
ИА БАН, Инст.косм.изсл., Календар, САБ, Списание 8
 
Чужди
Къде е МКС?, Atlas, Comets, ESA, ESO, Greenwich , NASA, още...
 
Видове време - Разновидности на времето и времеви стандарти
Истинско слънчево време
Денонощието включва в себе си както деня, така и нощта. Денонощието започва в полунощ, а не с изгрева на Слънцето, и неговото начало се бележи с 00:00 ч. По пладне, когато Слънцето е в зенит, е 12:00 ч. Времето между две последователни преминавания на центъра на видимия диск на Слънцето през зенита, се нарича истинско слънчево денонощие. Началото на истинското слънчево денонощие е моментът пладне, а истинското слънчево време се показва само от слънчев часовник.Това време е местно, защото е различно за различните географски дължини.

Истинското слънчево денонощие не е с постоянна продължителност. То варира през цялата година заради елиптичната орбита на Земята около Слънцето и наклона на земната ос спрямо равнината на орбитата. В резултат на това през март и септември дните са по-къси, а през юли и декември – по-дълги. Затова се въвежда средно слънчево денонощие, чиято продължителност е средната за годината продължителност на истинските слънчеви денонощия.

Звездно (сидерично) време:
Звездното време се отмерва с местоположението на звездите в небето. Звездно денонощие е времето за две последователни пресичания на определен небесен меридиан от дадена звезда. Звездното денонощие е малко по-късо от слънчевото денонощие – продължителността му е 23 ч. 56 м. и 4.1 сек. Причина за по-късото звездно денонощие е комбинацията от въртенето на Земята около оста и около Слънцето, като и двете се извършват в посока, обратна на часовниковата стрелка, гледано от северния полюс.

GMT (Greenwich Mean Time):
Средно време по Гринуич (GMT) е времеви стандарт, с който са свързани всички времеви зони по света. Това време е постоянно през цялата година и не се коригира през различните сезони. GMT възниква за улесняване на морските пътешествия след откриването на Америка през 15-и век, но не се използва до откриването на железопътния транспорт в средата на 19-и век. През 1840 г. с навлизането на железниците, възниква нужда от стандарт на времето, който да замени местното време, възприето от големите градове. Средното Гринуичко време е прието от САЩ на 18 ноември 1883 г., когато телеграфните линии предават времеви сигнали до всички главни населени места. Преди това в САЩ е имало над 300 различни местни времена.

GMT се приема официално като стандарт на 1 ноември 1884 г. от Международната меридианна конференция във Вашингтон. След това се определя Международната линия за смяна на датата (въображаема линия, която започва от северния и завършва в южния полюс и се намира на 180° източна дължина от Гринуич) и се формират 24-те часови зони на земното кълбо. Датата в източното полукълбо, наляво от тази линия, е с едно денонощия напред в сравнение със западното полукълбо. Тази линия е приета за удобство и няма силата на международен закон. Без международната линия за смяна на датата хората, пътуващи на запад, ще открият, че се завръщат у дома си един ден след като са тръгнали да пътуват.

GMT се използва като стандарт до 1925 г. По това време началният момент на денонощието е бил променен от пладне на полунощ и е било препоръчително, за да се избегне объркване, тeрминът Универсално време (UT) да бъде използван за "новото" GMT. Днес GMT се използва като официално време на Обединеното кралство.

LMT (Local Mean solar Time):
Поради въртенето на Земята от запад на изток, когато Слънцето пресича Гринуичкия меридиан ( т.е. пладне), в местата на запад от Гринуич ще бъде преди обяд, а в местата на изток – следобяд. Местното средно слънчево време (LMT) е средно време по Гринуич и географската дължина (LMT = GMT + L). В уравнението географската дължина L има положителна или отрицателна стойност, в зависимост от това дали се отнася за източното или западното полукълбо. LMT се различава от гражданското време, което е еднакво за всички населени места в тази часова зона.

UT (Универсално време):
UT e стандартното време на нулевия земен меридиан и се базира на околоосното въртене на Земята, затова тази времева скала е малко неравномерна. Съществуват няколко различни разновидности на универсално време, но разликата между тях винаги е по-малка от 0.03 секунди. Универсалното време се изписва винаги в 24-часов формат, често без разделител между часовете и минутите. Така 14:42 и 1442 се отнася за едно и също време.

UT сега има три разновидности (UT0, UT1 и UT2), в зависимост от това какви корекции са приложени заради неравномерното земното въртене. Специалистите не са постигнали съгласие дали GMT е равно на UT0 или UT1, въпреки, че разликите между двете са от порядъка на хилядни от секундата. Затова GMT повече не се използва за научни цели.

UT0 е точното слънчево местно време на нулевия меридиан и сега то се измерва чрез астрономически наблюдения.

UT1 е UT0, коригирано от периодичния ефект, познат като полярно отместване – земните полюси очертават малки кръгове, около 10-20 метра в диаметър, за период от приблизително 400-500 дни.

UT2 е дори по-добре коригирана разновидност на UT0, която отчита отклонението на земния полюс и сезонните промени в скоростта на въртене на Земята. Обикновено когато използваме UT, ние подразбираме UT2.

UTC (Координирано универсално време):
UTC е съвременният еквивалент на GMT и го заменя като световен времеви стандарт през 1986 г. Този стандарт е базиран на атомното време, а не на въртенето на Земята. GMT продължава да е стандартно време за зоната на нулевия (Гринуички) меридиан.

JD:
JD е метод за определяне на времето за голям период. JD е номерът на деня, получен чрез преброяване на дните от пладне на 1 януари 4713 г. пр.н.е. Това е един начин да кажем кой ден е днес с възможно най-малка неяснота. MJD е модифицирана версия на JD и е с начало полунощ на 17 ноември 1858 г. MJD се получава, като от JD се извадят точно 2 400 000.5 дни.
Още информация:
ВремеЯвление, с чиято помощ човечеството регистрира промените в околната среда и Вселената.
КалендарСистема за пресмятане на продължителни периоди от време.