Начало
Термини
Звезди
Планети
Мъглявини
Галактики
Звездни купове
Комети и астероиди
Слънчевата система
Каталог NGC
Каталог на Месие
Телескопите
Учени и космонавти
Съзвездия
Космическите мисии
Време и календари
 
Новите теми в сайта
Астро-наблюдения
Астроснимка на деня
Тестове
 
 
Форуми
Звездно общество, форум в all.bg, форум в dir.bg
 
Обсерватории
Белоградчик, Варна, Габрово, Планетариум Варна, Рожен, Смолян, Соф.университет, още...
 
Любителски
За начинаещи
 
Клубове
ААС, Смолян, Хелиос-Хасково
 
Други
ИА БАН, Инст.косм.изсл., Календар, САБ, Списание 8
 
Чужди
Къде е МКС?, Atlas, Comets, ESA, ESO, Greenwich , NASA, още...
 
Mars Polar Lander - Сондата, която аварира при спускането си на Марс в края на 1999 г.
Mars Polar Lander (MPL) е изстреляна през месец януари 1999 година и през месец декември същата година достига до планетата Марс. Но след нейното спускане на повърхността на Марс не е получен сигнал от нея. Въпреки многобройните опити на екипа от мисията да предават команди към сондата чрез кораба Mars Global Surveyor, отговори няма. Отговор няма и от двете минисонди, които се отделят от MPL на 60 км над повърхността при нейното спускане.

Mars Polar Lander трябваше да се приземи на повърхността около южния полюс на планетата, между 73 и 76 градуса южна ширина, на по-малко от 1000 км от самия полюс, близо до ръба на ледената шапка от въглероден двуокис през късната пролет в южното полукълбо. Теренът изглежда е съставен от редуващи се слоеве от чист и наситен с прах лед и е огромен източник на въглероден двуокис. Мисията имаше за цел да:
  • установи локалните метеорологични условия близо до марсианския южен полюс, включително температурата, налягането, влажността, вятъра, повърхностния лед, развитието на леда, мъглите и праха,
  • анализира проби от полярните наноси за вода и въглероден двуокис,
  • изкопае ров и да заснеме неговата вътрешност за търсене на сезонни слоеве и анализ на почвените проби за вода, лед, хидроокиси и натрупани минерали,
  • направи спектрални изображения на повърхността за определяне на почвените типове и състав
Тези цели щяха да бъдат извършени с помощта на научни инструменти, включително Mars Volatiles и Climate Surveyor, които съдържат роботизирана ръка и закрепена камера, газов анализатор и други инструменти.
Още информация:
ApolloАполо - програмата на NASA за приземяване на човек на Луната.
БуранРуският аналог на американската космическа совалка.
Космическа совалка(Space Shuttle) Космическият кораб за многократно използване на NASA.
ЛуноходПървият дистанционно управляем самоходен апарат, изпратен на Луната.
МагеланMagellan - сонда за изследване на повърхността и вътрешния строеж на Венера.
ОдисейUlysses-проект на NASA и ESA за изследване на полярните области на Слънцето.
Cassini-HuygensМисия за изследване на Сатурн и мистериозната й луна Титан.
ClementineИзследване на астероида Geographos и влиянието на космическата радиация.
CobeCosmic Background Explorer - Мисия за изучаване на радиацията в Космоса.
CONTOURComet Nucleus Tour - мисия на NASA до две комети.
DawnМисия за изследване на най-старите астероиди в слънчевата система Веста и Церера.
GAIAМисия на ESA за съставяне на точна карта на небето.
GalileoМисия на NASA за изследване на Юпитер.
HipparcosМисия на ESA за създаване на прецизен каталог на звездите.
Lunar ProspectorМисия на NASA за изследване на Луната.
Mars Global SurveyorМисия на NASA за изучаване на Марс.
Mars PathFinderМисия за изучаване на Марс.
NearNear Earth Asteroid Rendezvous - Изучаване на астероида Ерос.
PioneerPioneer 10 & 11 са космически сонди за изучаване на Юпитер и Сатурн.
SohoМисия за изучаване на Слънцето, слънчевия вятър и хелиосферата.
StarDustМисия за вземане на образци от кометен прах.
VikingПървата мисия за изследване на Марс.
VoyagerМеждузвездна мисия на NASA.
JunoКосмическа мисия на NASA за изучаване на Юпитер.