Начало
Термини
Звезди
Планети
Мъглявини
Галактики
Звездни купове
Комети и астероиди
Слънчевата система
Каталог NGC
Каталог на Месие
Телескопите
Учени и космонавти
Съзвездия
Космическите мисии
Време и календари
 
Новите теми в сайта
Астро-наблюдения
Астроснимка на деня
Тестове
 
 
Форуми
Звездно общество, форум в all.bg, форум в dir.bg
 
Обсерватории
Белоградчик, Варна, Габрово, Планетариум Варна, Рожен, Смолян, Соф.университет, още...
 
Любителски
За начинаещи
 
Клубове
ААС, Смолян, Хелиос-Хасково
 
Други
ИА БАН, Инст.косм.изсл., Календар, САБ, Списание 8
 
Чужди
Къде е МКС?, Atlas, Comets, ESA, ESO, Greenwich , NASA, още...
 
Метеорен поток - Области на концентрация на метеороиди, които се пресичат със земната орбита и предизвикват множество метеори.
Метеорните потоци са множество метеороди, заемащи област от пространството, която се пресича от орбитата на Земята при нейното въртене около Слънцето. Тези потоци предизвикват появата на метеорни дъждове, които се наблюдават в течение на определен период - обикновено няколко дни.

Аквариди - Метеорен поток, породен от Халеевата комета.
Метеорният дъжд се наблюдава между 24 април и 20 май. Неговият радиант е разположен в точка с RA 22h 20m, Dec. -1. Средната плътност в максимума е 35 метеора.

Делта-аквариди се наблюдава между 15 юли и 20 август, като пика е 29 юли и 7 август. Има двоен радиант в точките с RA: 22h 36m, Dec: -17° и RA: 23h 04m, Dec: +2°. Средното количество на метеорите в максимума е 20.

Лириди - Метеорен поток, породен от кометата C/1861 G1. Ежегодно се наблюдава метеорен дъжд, наричан понякога априлски лириди. Неговият радиант лежи на границата между съзвездията Лира и Херкулес. Пиковият момент е на 22 април, а обичайното време за наблюдения е от 19 до 25 април. Метеорите са слаби. Максималното число при пика е 10. За този метеорен поток съществуват данни отпреди 2500 години.

Дракониди - Метеорен поток, породен от кометата 21P/Giacobini-Zinner.
Метеорният дъж, породен от този поток, може да се наблюдава между 9-10 октомври. Радиантът му лежи близо до "главата" на Дракона. Числото за фиксираните за година метеори силно се различава всяка година. През 1933 година са се наблюдавали 350 метеора в минута. Този поток е известен и под името Джакобиниди.

Квадрантиди - Метеорен поток с радиант в съзвездието Воловар.
Ежегоден се наблюдава метеорен дъжд в съзвездието Воловар, около границите със съзвездията Херкулес и Дракон. Пикът е на 3 януари, а обикновено се наблюдава от 1 до 6 януари.

Джеминиди - Метеорен поток с радиант в съзвездието Близнаци.
Ежегоден метеорен дъжд, чийто максимум е на 13 декември, а времето за обичайно наблюдение е от 7 до 16 декември. Този метеорен поток има необичайна орбита с разстояние в перигея около 0.14 AU.

Ориониди - Метеорен поток с радиант в съзвездието Орион.
На границите между съзвездията Орион и Близнаци този метеорен поток е предизвикан от Халеевата комета и ежегодно се наблюдава метеорен дъжд с максимум 10-12 метеора на час на 21 октомври.

Леониди - Метеорен поток с радиант в съзвездието Лъв.
Наблюдаваният ежегоден метеорен дъжд от този поток има максимум на 17 ноември, а обичайната му продължителност е около 4 дни. Всяка година се наблюдава различно количество метеори от този метеорен поток. Той е свързан с кометата 55Р/Темпъл-Тътъл, която е с период 33 години, затова зрелища при наблюдението на този поток са възможни веднъж на 33 години, в случай, че кометата не е твърде далече от Земята.

Персеиди - Метеорен поток с радиант в съзвездието Персей.
Персеидите са свързани с периодичната комета Суифт-Тътъл (Swift-Tuttle, с орбитален период около 130 години), която последно премина близо покрай Слънцето през 1992 г. Земната орбита преминава близо до орбитата на кометата и затова през месец август всяка година Земята се сблъсква с частици и отломки, изграждали опашката на кометата и които следват нейната орбита около Слънцето. Максимумът на метеорният дъжд е на 12-13 август, а дните за обичайно наблюдение са в периода от 23 юли до 20 август. Това е един от най-красивите и стабилни ежегодни дъждове, с максимална интензивност от 50 до 100 метеора в час.

Тауриди - Метеорен поток с радиант в съзвездието Бик.
Ежегоден слаб (3-5 метеора за час) метеорен поток, чийто двоен радиант лежи в съзвездието Бик. Максимумът е на 3 ноември, а времето за обичайно наблюдение е 13 септември до 29 ноември. Свързан е с кометата Енке.
Още информация:
КометаТяло, съставено от лед от замръзнали газове, орбитиращо в Слънчевата система.
АстероидСкални фрагменти, останали от формирането на Слънчевата система.
Ikeya-ZhangДългопериодична комета, открита от двама астрономи от далечния изток.
C/2002 F1 (Utsunomiya)Комета, открита от японски наблюдател.
БолидЯрък метеор.
ЕросАстероид.
МетеорПадаща звезда - светлинно явление, предизвикано от изгарянето на частица при навлизането й в земната атмосфера.
МетеоритКосмическо тяло, паднало на Земята.
Метеорен дъждМножество метеори, предизвикани от срещата на Земята с метеорен поток.
Метеоритен прахПрах от фини частици, който пада на Земята.
С/2001 A2 (Linear)Ярка комета, открита по проекта LINEAR.
Тунгуският метеоритEксплозия на неизвестно космическо тяло.
Халеевата кометаЕдна от най-известните комети, която се наблюдава повече от 2000 години.
Хейл-БопКомета, открита от двама американски любители-астрономи през 1995 година.
ХиакутакеОткрита от японски астроном-любител комета с 200-годишен период.
Куиперският пръстенДиск от прах и отломки, отвъд орбитата на Нептун.
21P/Jacobini-ZinnerДжакобини-Цинер - периодична комета, подхранваща метеорния поток Дракониди