Начало
Термини
Звезди
Планети
Мъглявини
Галактики
Звездни купове
Комети и астероиди
Слънчевата система
Каталог NGC
Каталог на Месие
Телескопите
Учени и космонавти
Съзвездия
Космическите мисии
Време и календари
 
Новите теми в сайта
Астро-наблюдения
Астроснимка на деня
Тестове
 
 
Форуми
Звездно общество, форум в all.bg, форум в dir.bg
 
Обсерватории
Белоградчик, Варна, Габрово, Планетариум Варна, Рожен, Смолян, Соф.университет, още...
 
Любителски
За начинаещи
 
Клубове
ААС, Смолян, Хелиос-Хасково
 
Други
ИА БАН, Инст.косм.изсл., Календар, САБ, Списание 8
 
Чужди
Къде е МКС?, Atlas, Comets, ESA, ESO, Greenwich , NASA, още...
 
Тунгуският метеорит - Eксплозия на неизвестно космическо тяло.
Смята се, че Тунгуският метеорит е голямо космическо тяло, сблъскало се със Земята. Това се случва на 30 юни 1908 година в пустата сибирска тайга, в района на река Подкаменна Тунгуска, Красноярска област. В 7:17 часа сутринта гигантско огнено кълбо пресича небето в този район и избухва със сила, равняваща се на 1000 бомби от Хирошима, унищожавайки животни и растения в обсег от няколко стотин километра. Според оценките енергията от взрива превишава енергията от падането на Аризонския метеорит, при който е образуван кратер с диаметър 1200 м. Липсата на кратер при Тунгуския метеорит се обяснява с факта, че взрива е станал в атмосферата, на около 6 км. височина.

Няма направени снимки на областта след опустошителния взрив. Но руски учени са открили очевидци, които са описали събитието. Експлозията е предизвикала сеизмични вибрации, които са били регистрирани на разстояние 1000 км. Мястото е било изследвано 19 години по-късно. Там учените заварили област, претърпяла пълно опустошение. Те търсили кратер, част от астероида или метеорита, но не открили нищо. Дърветата на разстояние десетки километри от центъра на взрива били повалени и изгорени. Резултата от тази експлозия се вижда и след повече от деветдесет години. Много учени от различни държави са изследвали тази област, но не е открито тялото, предизвикало този взрив. Група от американски учени са открили малък метеорит, за който предполагат, че е остатък от голям метеорит, изгорял при удара в земята. Според компютърни симулации тялото е каменен метеорит, широк 80 м., който е навлязъл в атмосферата под ъгъл 45 градуса и се е разпаднал на предполагаемата височина. Те също така отчели, че след експлозията са останали само дребни камъчета. Затова в тази област не бил открит кратер, какъвто се е очаквало да има след подобна катастрофа.

Изследванията на взрива на Тунгуския метеорит не са приключили. Болшинството от учените считат, че това тяло с огромна кинетична енергия е имало малка плътност. Според една от хипотезите това е била малка комета – топка от воден лед и газ във вид на сняг, движеща се със скорост около 30-40 км/сек.

Според друга теория, Тунгуският метеорит се е състоял от антивещество. Взривът, наблюдаван при падането на Тунгуския метеорит, всъщност е резултат от взаимодействието на веществото на Земята с антивеществото на метеорита, което е съпроводено с отделянето на огромно количество енергия. Предположение за подобен ядрен взрив обаче противоречи на факта, че в района на Тунгуска не е отчетено повишение на радиоактивността.

Друга хипотеза пък представя Тунгуския метеорит като микроскопична черна дупка, която е проникнала в Земята от Тунгуската тайга, преминала е през планетата и е излязла от Земята някъде в Атлантическия океан.
Още информация:
КометаТяло, съставено от лед от замръзнали газове, орбитиращо в Слънчевата система.
АстероидСкални фрагменти, останали от формирането на Слънчевата система.
Ikeya-ZhangДългопериодична комета, открита от двама астрономи от далечния изток.
C/2002 F1 (Utsunomiya)Комета, открита от японски наблюдател.
БолидЯрък метеор.
ЕросАстероид.
МетеорПадаща звезда - светлинно явление, предизвикано от изгарянето на частица при навлизането й в земната атмосфера.
Метеорен потокОбласти на концентрация на метеороиди, които се пресичат със земната орбита и предизвикват множество метеори.
МетеоритКосмическо тяло, паднало на Земята.
Метеорен дъждМножество метеори, предизвикани от срещата на Земята с метеорен поток.
Метеоритен прахПрах от фини частици, който пада на Земята.
С/2001 A2 (Linear)Ярка комета, открита по проекта LINEAR.
Халеевата кометаЕдна от най-известните комети, която се наблюдава повече от 2000 години.
Хейл-БопКомета, открита от двама американски любители-астрономи през 1995 година.
ХиакутакеОткрита от японски астроном-любител комета с 200-годишен период.
Куиперският пръстенДиск от прах и отломки, отвъд орбитата на Нептун.
21P/Jacobini-ZinnerДжакобини-Цинер - периодична комета, подхранваща метеорния поток Дракониди