Начало
Термини
Звезди
Планети
Мъглявини
Галактики
Звездни купове
Комети и астероиди
Слънчевата система
Каталог NGC
Каталог на Месие
Телескопите
Учени и космонавти
Съзвездия
Космическите мисии
Време и календари
 
Новите теми в сайта
Астро-наблюдения
Астроснимка на деня
Тестове
 
 
Форуми
Звездно общество, форум в all.bg, форум в dir.bg
 
Обсерватории
Белоградчик, Варна, Габрово, Планетариум Варна, Рожен, Смолян, Соф.университет, още...
 
Любителски
За начинаещи
 
Клубове
ААС, Смолян, Хелиос-Хасково
 
Други
ИА БАН, Инст.косм.изсл., Календар, САБ, Списание 8
 
Чужди
Къде е МКС?, Atlas, Comets, ESA, ESO, Greenwich , NASA, още...
 
Метеор - Падаща звезда - светлинно явление, предизвикано от изгарянето на частица при навлизането й в земната атмосфера.
Навлизането на частица или тяло от междупланетното пространство в земната атмосфера с голяма скорост предизвиква силно нагряване и изгаряне на тялото, при което се получава светеща следа в атмосферата. Това светлинно явление се нарича метеор, известно и като падаща звезда, а самото тялото – метеороид. Много ярките метеори се наричат болиди. Най-малките метеороиди не предизвикват светлинни следи и бавно падат на Земята като микрометеорити. Движейки се по орбитата си около Слънцето нашата планета преминава периодично през области от междупланетното пространство, в които има по-голяма концентрация на частици или отломки, останали от преминали комети. Наречени метеорни потоци, тези области с космически прах се движат също по орбита около Слънцето. Сблъсъците на частици от подобен поток със земната атмосфера предизвиква появата на множесто метеори за кратко време и тогава се говори за метеорен дъжд.

Обикновено частиците, които навлизат в атосферата, са с малки размери, и изгарят или се разпадат в атмосферата и достигнат до земята под формата на прах. Но ако в атмосферата навлезе космическо тяло с големи размери, то може и да не успее да се разпадне през своя път през атмосферата и да се сблъска със земната повърхност. В този случай наричаме падналото на земята тяло метеорит.
Още информация:
КометаТяло, съставено от лед от замръзнали газове, орбитиращо в Слънчевата система.
АстероидСкални фрагменти, останали от формирането на Слънчевата система.
Ikeya-ZhangДългопериодична комета, открита от двама астрономи от далечния изток.
C/2002 F1 (Utsunomiya)Комета, открита от японски наблюдател.
БолидЯрък метеор.
ЕросАстероид.
Метеорен потокОбласти на концентрация на метеороиди, които се пресичат със земната орбита и предизвикват множество метеори.
МетеоритКосмическо тяло, паднало на Земята.
Метеорен дъждМножество метеори, предизвикани от срещата на Земята с метеорен поток.
Метеоритен прахПрах от фини частици, който пада на Земята.
С/2001 A2 (Linear)Ярка комета, открита по проекта LINEAR.
Тунгуският метеоритEксплозия на неизвестно космическо тяло.
Халеевата кометаЕдна от най-известните комети, която се наблюдава повече от 2000 години.
Хейл-БопКомета, открита от двама американски любители-астрономи през 1995 година.
ХиакутакеОткрита от японски астроном-любител комета с 200-годишен период.
Куиперският пръстенДиск от прах и отломки, отвъд орбитата на Нептун.
21P/Jacobini-ZinnerДжакобини-Цинер - периодична комета, подхранваща метеорния поток Дракониди