Начало
Термини
Звезди
Планети
Мъглявини
Галактики
Звездни купове
Комети и астероиди
Слънчевата система
Каталог NGC
Каталог на Месие
Телескопите
Учени и космонавти
Съзвездия
Космическите мисии
Време и календари
 
Новите теми в сайта
Астро-наблюдения
Астроснимка на деня
Тестове
 
 
Форуми
Звездно общество, форум в all.bg, форум в dir.bg
 
Обсерватории
Белоградчик, Варна, Габрово, Планетариум Варна, Рожен, Смолян, Соф.университет, още...
 
Любителски
За начинаещи
 
Клубове
ААС, Смолян, Хелиос-Хасково
 
Други
ИА БАН, Инст.косм.изсл., Календар, САБ, Списание 8
 
Чужди
Къде е МКС?, Atlas, Comets, ESA, ESO, Greenwich , NASA, още...
 
Куиперският пръстен - Диск от прах и отломки, отвъд орбитата на Нептун.
Куиперският пръстен е област от Слънчевата система, отвъд орбитата на Плутон, населена от неголеми обекти от типа на астероиди и кометни ядра. Куиперският пръстен заема площта от 30 AU до около 100 AU. Съществуването на тези тела е подозирано от много време. Първият обект от този регион с диаметър около 280 км е бил открит през 1992 година и е получил името 1992 QB1. Към май 2000 г. са били открити още 270 обекта. Всички те се въртят около Слънцето в същото направление, както и планетите.


По параметрите на техните орбити се разделят на няколко вида:
  • Класически обекти от пояса на Куипер – техните почти кръгови орбити лежат в област на 40-50 AU от Слънцето. Тези обекти не изпитват силното влияние на големите планети и техните орбити практически остават неизменни.

  • Резонансни обекти – голямата полуос на тяхната орбита е около 39.5 AU, което означава, че и орбиталният им период е подобен на този на Нептун (съотношение 3:2). Възможно е именно тази резонансна връзка с планетата-гигант да е стабилизиращ фактор за движението на тези обекти. Някои обекти пресичат орбитата на Нептун, но никога не се доближават до нея, както и самият Плутон.

  • Разсеяни обекти – имат разтегнати орбити с голяма полуос 60-100 AU. Някои от тях се отдалечават от Слънцето в афелий на 100-200 AU, а обект 2000 CR105 – даже на 1300 AU.
Обектите отвъд Нептун много трудно могат да се отнесат към класовете на малките обекти в Слънчевата система – астероидите или кометните ядра. Новооткритите тела имат диаметър 100-800 км и тъмно-червеникава повърхност, което е признак за древен състав и възможно присъствие на органични съединения. Според оценките в Куиперския пръстен би трябвало да има 70000 обекта с диаметър над 100 км. Целияt този куп от малки тела е стотици пъти по-голям от астероидния пояс между Марс и Юпитер, но отстъпва по маса на облака на Оорт, който се простира на хиляди AU от Слънцето. Възможно е Куиперският пръстен да е остатък от протопланетната мъглявина, от която се е формирала Слънчевата система.

Някои планетолози считат, че Плутон не би трябвало да се нарича "най-малката планета", а "най-големият член на пояса на Куипер". Действително, Плутон с диаметър 2390 км. и неговият спътник Харон с диаметър 1186 км. са най-големите обекти в този пояс.
Още информация:
КометаТяло, съставено от лед от замръзнали газове, орбитиращо в Слънчевата система.
АстероидСкални фрагменти, останали от формирането на Слънчевата система.
Ikeya-ZhangДългопериодична комета, открита от двама астрономи от далечния изток.
C/2002 F1 (Utsunomiya)Комета, открита от японски наблюдател.
БолидЯрък метеор.
ЕросАстероид.
МетеорПадаща звезда - светлинно явление, предизвикано от изгарянето на частица при навлизането й в земната атмосфера.
Метеорен потокОбласти на концентрация на метеороиди, които се пресичат със земната орбита и предизвикват множество метеори.
МетеоритКосмическо тяло, паднало на Земята.
Метеорен дъждМножество метеори, предизвикани от срещата на Земята с метеорен поток.
Метеоритен прахПрах от фини частици, който пада на Земята.
С/2001 A2 (Linear)Ярка комета, открита по проекта LINEAR.
Тунгуският метеоритEксплозия на неизвестно космическо тяло.
Халеевата кометаЕдна от най-известните комети, която се наблюдава повече от 2000 години.
Хейл-БопКомета, открита от двама американски любители-астрономи през 1995 година.
ХиакутакеОткрита от японски астроном-любител комета с 200-годишен период.
21P/Jacobini-ZinnerДжакобини-Цинер - периодична комета, подхранваща метеорния поток Дракониди