Начало
Термини
Звезди
Планети
Мъглявини
Галактики
Звездни купове
Комети и астероиди
Слънчевата система
Каталог NGC
Каталог на Месие
Телескопите
Учени и космонавти
Съзвездия
Космическите мисии
Време и календари
 
Новите теми в сайта
Астро-наблюдения
Астроснимка на деня
Тестове
 
 
Форуми
Звездно общество, форум в all.bg, форум в dir.bg
 
Обсерватории
Белоградчик, Варна, Габрово, Планетариум Варна, Рожен, Смолян, Соф.университет, още...
 
Любителски
За начинаещи
 
Клубове
ААС, Смолян, Хелиос-Хасково
 
Други
ИА БАН, Инст.косм.изсл., Календар, САБ, Списание 8
 
Чужди
Къде е МКС?, Atlas, Comets, ESA, ESO, Greenwich , NASA, още...
 
Млечният път - Нашата галактика.
През ясните и особено безлунните нощи на юли, август и септември привлича погледа на всеки млечнобялата ивица, която опасва небосвода. Като река се разлива тя по небето. На места "тече" спокойно, в тясно корито, и изведнъж "се разлива" и разширява. На едно място тя се разделя на два ръкава, които отново се съединяват в една широка, млечнобяла река, която "тече" по небесната сфера. Това е Млечният път. Той преминава през съзвездията Еднорог, Малко куче, Орион, Близнаци, Бик, колар, Персей, Жираф, Касиопея, Андромеда, Цефей, Гущер, Лебед, Лира, Стрела, Орел, Щит, Стрелец, Змиеносец, Южна корона, Скорпион, Прав ъгъл, Вълк, Южен триъгълник, Кентавър, Пергел, Южен кръст, Муха, Кърма, Корабни платна и Кормило.

Във Вселената звездите и дифузните мъглявини (светли и тъмни) образуват гигантски звездни системи, които се наричат галактики. Млечният път е нашата галактика, в която е нашата Слънчева система, заедно с още 200 милиарда звезди и планети, хиляди звездни купове и мъглявини. Млечният път е гигантска спирална галактика с маса между 750 милиарда и 1 трилион слънчеви маси, има диаметър около 100 000 светлинни години и дебелина едва 1000 светлинни години. Всички звезди, които се виждат с невъоръжено око принадлежат на Млечния път. Формата й наподобява двойно изпъкнала леща, чийто радиус на централната част е около 15000 светлинни години.

Спиралните ръкави на Галактиката са места на концентрация на звезди и междузвезден прах. Това са областите на звездообразуване и йонизиране на водорода. В пространството между ръкавите средната плътност на веществото е два-три пъти по-малка, отколкото в самите ръкави. Нашата Галактика се върти около своя център в посока на часовниковата стрелка, ако се гледа от северния й полюс, който е в съзвездието Косите на Вероника. От това въртене галактиката постоянно се деформира.

Слънчевата система лежи на около 20 св.г. над екваториалната галактична равнина и на около 28 хил. св.г. от центъра на Галактиката, във вътрешния край на ръкава Орион, така, че гледайки към съзвездието Орион, ние гледаме към края на Млечния път. Цялата слънчева система се върти около центъра на Галактиката със скорост от 800 хил.км/час (или 220 км/секунда). Нашата галактика е огромно място и дори с тази висока скорост на двиение са нужни между 225 и 250 млн.години на Слънцето, за да направи пълна обиколка около центъра на Галактиката. Времето за пълна обиколка около галатическия център се нарича галактическа година (космическа година). От своето формиране досега Слънцето е направило около 20 обиколки около центъра на Галактиката.

Съществуването на Млечния път на небесната сфера се дължи на обстоятелството, че далечните звезди на нашата Галактика не могат да се виждат с просто око поотделно и поради това се получава тази млечнобяла ивица, която опасва цялата небесна сфера. С телескоп обаче се вижда, че "облаците" на Млечния път са образувани от отделни звезди.

Облакообразната структура на Млечния път (наблюдаваните по-ярки и по-тъмни облаци в него) се дължи преди всичко на това, че звездите в нашата Галактика не са равномерно разпределени. На места в нея те са "по-нагъсто", а на места - "по-нарядко". Но само с този факт не може да се обясни наблюдаваната структура на Млечния път. Съществена роля за тази структура играят многобройните тъмни мъглявини от поглъщаща материя с различни размери и форма, с каквито е особено богата нашата Галактика. Самото разделяне на Млечния път на два ръкава (в съзвездието Лебед) се дължи на тъмна мъглявина. Тъмна мъглявина закрива и ядрото на нашата Галактика и затова то не се наблюдава нито с просто око, нито с телескоп, колкото и голям да е той. Но ядрото на нашата Галактика се фотографира в инфрачервени лъчи и се "наблюдава" с радиотелескоп. Ядрото на галактиката се намира в посока на съзвездието Стрелец, скрито от пряко наблюдение във видимия диапазон заради поглъщането на светлинните лъчи от междузвездния прах. Наблюденията в инфрачервения и радиодиапазона, а също така в рентгеновия и гама-диапазона навеждат на извода, че в центъра на галактиката има черна дупка. Координатите на галактичния център на небесната сфера са: RA=17:45.6 h и DE=-28:56 deg.

Млченият път е част от голяма група от галактики, наречена Локалната група, която включва няколко десетки различни галактики на разстояние до 3 милиона св.г. Една от тях, галактиката Андромеда, е със сходни размери като нашата Галактика. Локалната група е част от огромен куп галактики (купът от галактики Дева), който включва над 5000 галактики и е с размер около 100 млн.св.г. Ние не знаем къде точно във Вселената се намираме отвъд този регион.
Още информация:
M31Галактиката Андромеда.
M32Галактика-спътник на галактиката М31 Андромеда.
M33Спирална галактика в Триъгълник (NGC 598).
M49Елиптична галактика (NGC 4472) в Дева.
M51Галактиката Водовъртеж в съзвездието Ловджийски кучета.
M58Спирална галактика в Дева на разстояние 12.5 мпс.
M59Елиптична галактика в Дева на разстояние 12.5 мпс.
M60Елиптична галактика в Дева (NGC 4649).
M61Спирална галактика в Дева на разстояние 12.5 мпс.
M63Спирална галактика в Ловджийски кучета на разстояние 7.3 мпс.
M64Blackeye - спирална галактика в Косите на Вероника (NGC 4826).
M65Спирална галактика в Лъв.
M66Спирална галактика в Лъв.
M74Спирална галактика в Риби.
M77Спирална галактика в Кит.
M81Спирална галактика в Голяма мечка (NGC 3031).
M82Неправилна галактика в Голяма мечка (NGC 3034).
M83Спирална галактика (NGC 5236) в съзвездието Хидра
M84Елиптична галактика в Дева.
M85Елиптична галактика в Косите на Вероника.
M86Лещовидна галактика в Дева (NGC 4406).
M87Гигантска елиптична галактика в Дева.
M88Спирална галактика в Косите на Вероника.
M89Елиптична галактика в Дева.
M90Спирална галактика (тип Sb) в Дева (NGC 4569).
M91Спирална галактика в Косите на Вероника.
M94Спирална галактика в Ловджийски кучета.
M95Спирална галактика (NGC 3351) в Лъв.
M96Спирална галактика (NGC 3368) в Лъв.
M98Спирална галактика в Косите на Вероника (NGC 4192).
M99Спирална галактика (NGC 4254) в съзвездието Косите на Вероника.
M100Спирална галактика в Косите на Вероника.
M101Спирална галактика в Голяма мечка (NGC 5457).
M102"Объркан" обект на Месие.
M104Спиралната галактика Сомбреро в Дева на разстояние 12.5 мпс.
M105Елиптична галактика в Лъв на разстояние 4.2 мпс.
M106Спирална галактика (NGC 4258) в Ловджийски кучета.
M108Спирална галактика в Голяма мечка (NGC 3556).
M109Спирална галактика в Голяма мечка (NGC 3992).
M110Галактика-спътник на галактиката Андромеда.
Галактично халоСферичният регион, обграждащ центъра или ядрото на галактика.
NGC 55Галактика в съзвездието Скулптор.
NGC 253Галактика в съзвездието Скулптор.
NGC 1232Спирална галактика в Еридан.
NGC 1313Спирална галактика в съзвездието Микрометър
NGC 1316Елиптична прахова галактика в южното съзвездие Пещ.
NGC 1365Спирална галактика.
NGC 2207Галактика в Голямо куче.
NGC 3314Спирална галактика в Хидра.
NGC 4214Звездообразуване в галактика в Ловджийски кучета.
NGC 4258Спирална галактика в Ловджийски кучета.
NGC 4594Спиралната галактика Сомбреро в Дева на разстояние 12.5 мпс.
NGC 4665Спирална галактика в профил в Косите на Вероника.
NGC 4945Спирална галактика в южното съзвездие Кентавър.
NGC 5090Галактика в южното съзвездие Кентавър.
NGC 5128Радиогалактиката Кентавър А в южното съзвездие Кентавър.
NGC 7052Елиптична галактика в Лисиче.
NGC 7080Галактика в Лисиче.
NGC 7742Спирална галактика в Пегас.
ГалактикаСъвкупност от звезди и междузвездно вещество, въртящи се около общ гравитационен център.
Активна галактикаГалактика, произведаща огромни количества енергия.
Елиптична галактикаГалактика с гладка, елиптична форма.
Спирална галактикаГалактика със спирална структура.
Неправилна галактикаГалактика с неправилна, неопределена форма.
Локалната групаГрупа от 25 галактики, в която влиза и Млечния път.
Големият Магеланов облакВтората най-близка галактика до Млечния път.
Малкият Магеланов облакТретата най-близка галактика до Млечния път.
Abell 2151 vКупът галактики в Херкулес.
Virgo ClusterКупът галактики в Дева е най-близкия до нас.