Начало
Термини
Звезди
Планети
Мъглявини
Галактики
Звездни купове
Комети и астероиди
Слънчевата система
Каталог NGC
Каталог на Месие
Телескопите
Учени и космонавти
Съзвездия
Космическите мисии
Време и календари
 
Новите теми в сайта
Астро-наблюдения
Астроснимка на деня
Тестове
 
 
Форуми
Звездно общество, форум в all.bg, форум в dir.bg
 
Обсерватории
Белоградчик, Варна, Габрово, Планетариум Варна, Рожен, Смолян, Соф.университет, още...
 
Любителски
За начинаещи
 
Клубове
ААС, Смолян, Хелиос-Хасково
 
Други
ИА БАН, Инст.косм.изсл., Календар, САБ, Списание 8
 
Чужди
Къде е МКС?, Atlas, Comets, ESA, ESO, Greenwich , NASA, още...
 
Тест на тема Нептун:
1. Кои са най-големите спътници на Нептун?
Титан и Нереида
Тритон и Нереида
Титаниа и Нереида
 
2. Коя планета е най-отдалечена от Слънцето?
Плутон
Нептун
Повечето време е Плутон, а известно време е Нептун
 
3. Отбележете вярното:
Нептун е една от най-малките планети.
Нептун е една от най-големите планети.
 
4. Вярно ли е, че Вояджър 2 е открил всички спътници на Нептун?
Да
не
 
5. Отбележете вярното:
99% от Нептун е газ
Нептун е съставен предимно от скали
Нептун има малко скално ядро и водород и хелий в атмосферата
 
6. Кой предполага съществуването на Нептун?
Юрбен льо Верие
Тихо Брахе
Николай Коперник
 
7. Кой космически апарат прави снимки на повърхността на Нептун?
Вояджър 2
Аполо 2
Маринър 2
 
8. Защо Нептун има син цвят?
Заради водата, която има в своите океани
Заради поглъщането на червеният цвят от хелия в неговата атмосфера
Заради поглъщането на червеният цвят от метана в неговата атмосфера
 
9. Нептун е газова планета и затова няма магнитно поле?
Правилно
Неправилно
 
10. Отбележете вярното:
Нептун е по-близо до Слънцето от Уран
Нептун е по-малка от Плутон
Нептун не се вижда с невъоръжено око