Начало
Термини
Звезди
Планети
Мъглявини
Галактики
Звездни купове
Комети и астероиди
Слънчевата система
Каталог NGC
Каталог на Месие
Телескопите
Учени и космонавти
Съзвездия
Космическите мисии
Време и календари
 
Новите теми в сайта
Астро-наблюдения
Астроснимка на деня
Тестове
 
 
Форуми
Звездно общество, форум в all.bg, форум в dir.bg
 
Обсерватории
Белоградчик, Варна, Габрово, Планетариум Варна, Рожен, Смолян, Соф.университет, още...
 
Любителски
За начинаещи
 
Клубове
ААС, Смолян, Хелиос-Хасково
 
Други
ИА БАН, Инст.косм.изсл., Календар, САБ, Списание 8
 
Чужди
Къде е МКС?, Atlas, Comets, ESA, ESO, Greenwich , NASA, още...
 
Тест на тема Сатурн:
1. Кой от спътниците на Сатурн има атмосфера?
Мимас
Титан
Рея
 
2. Коя поред планета от Слънцето е Сатурн?
Четвърта
Пета
Шеста
 
3. Кой първи наблюдава пръстените на Сатурн?
Кристиян Хюйгенс през 1830 г.
Галилео Галилей през 1610 г.
 
4. Кой учен първи установява от какво са съставени пръстените на Сатурн?
Галилео Галилей
Кристиян Хюйгенс
Николай Коперник
 
5. Може ли Сатурн да се види с просто око?
Не
Да
 
6. Какво е необходимо, за да се наблюдават пръстените на Сатурн?
Невъоръжено око
Любителски телескоп
Телескопът Хъбъл
 
7. Как се нарича тъмната ивица, която разделя пръстени A и B на Сатурн?
Процепът Галилео
Процепът Касини
Разделителят Касини
 
8. Коя е най-голямата луна на Сатурн?
Япет
Мимас
Титан
 
9. Коя от изброените луни не е на Сатурн?
Титан
Европа
Мимас