Начало
Термини
Звезди
Планети
Мъглявини
Галактики
Звездни купове
Комети и астероиди
Слънчевата система
Каталог NGC
Каталог на Месие
Телескопите
Учени и космонавти
Съзвездия
Космическите мисии
Време и календари
 
Новите теми в сайта
Астро-наблюдения
Астроснимка на деня
Тестове
 
 
Форуми
Звездно общество, форум в all.bg, форум в dir.bg
 
Обсерватории
Белоградчик, Варна, Габрово, Планетариум Варна, Рожен, Смолян, Соф.университет, още...
 
Любителски
За начинаещи
 
Клубове
ААС, Смолян, Хелиос-Хасково
 
Други
ИА БАН, Инст.косм.изсл., Календар, САБ, Списание 8
 
Чужди
Къде е МКС?, Atlas, Comets, ESA, ESO, Greenwich , NASA, още...
 
Тест на тема Юпитер:
1. Коя планета е по-голяма от Юпитер?
Уран
Нептун
Нито една от двете
 
2. Пръстените на Юпитер се виждат много добре от телескопичните наблюдения от Земята?
Да
Не
 
3. Коя от двете планети се намира по-близо до Юпитер?
Марс
Сатурн
 
4. Каква е температурата на горните слоеве от атмосферата на Юпитер ?
По-висока е от температурата на земната повърхност
Еднаква е с температурата на земната повърхност
По-ниска е от температурата на земната повърхност
 
5. Кои спътници на Юпитер са открити от Галилео Галилей?
Калисто, Титан, Йо и Деймос
Ганимед, Йо и Европа
Ганимед, Йо, Европа и Калисто
 
6. Кой е открил пръстените на Юпитер?
Галилео Галилей
Николай Коперник
Нито един от двамата
 
7. Каква е продължителността на една обиколка на Юпитер около Слънцето?
1.19 земни години
11.9 земни години
119 земни години
 
8. Юпитер е съставен основно от:
скали
газове
 
9. Коя комета се разби на повърхността на Юпитер през 1994 година?
Халеевата комета
Шумейкър-Леви
Нито една от двете
 
10. Колко са естествените спътници на Юпитер?
20
30
Над 30
 
11. Каква е продължителността на едно околоосно завъртане на Юпитер?
5 часа
9.9 часа
19 часа