Начало
Термини
Звезди
Планети
Мъглявини
Галактики
Звездни купове
Комети и астероиди
Слънчевата система
Каталог NGC
Каталог на Месие
Телескопите
Учени и космонавти
Съзвездия
Космическите мисии
Време и календари
 
Новите теми в сайта
Астро-наблюдения
Астроснимка на деня
Тестове
 
 
Форуми
Звездно общество, форум в all.bg, форум в dir.bg
 
Обсерватории
Белоградчик, Варна, Габрово, Планетариум Варна, Рожен, Смолян, Соф.университет, още...
 
Любителски
За начинаещи
 
Клубове
ААС, Смолян, Хелиос-Хасково
 
Други
ИА БАН, Инст.косм.изсл., Календар, САБ, Списание 8
 
Чужди
Къде е МКС?, Atlas, Comets, ESA, ESO, Greenwich , NASA, още...
 
Тест на тема Марс:
1. Какъв е цвета на планетата Марс?
Жълт
Червен
Син
 
2. Марс е третата планета от Слънчевата система?
Да
Не
 
3. Колко голяма е планетата Марс?
Колкото Земята
2 пъти по-голяма
2 пъти по-малка
 
4. От какво е съставен Марс?
Скали
Лед
Газове
 
5. Луните на Марс са:
Титан и Харон
Фобос и Деймос
Европа и Деймос
 
6. Какъв е цветът на полярните шапки на Марс?
Жълт
Бял
Зелен
 
7. Какви явления се появяват често на Марс?
земетресения
пясъчни бури
вулканични изригвания
 
8. Какво е Олимп на повърхността на Марс?
Мястото, маркиращо южният полюс
Огромен вулканичен конус
Голяма планинска верига
 
9. Посочете вярното:
Марс е по-близо до Слънцето, отколкото до Земята
Температурата на Марс е по-висока отколкото на Земята
Марс има повече луни в сравнение с Венера
 
10. Вярно ли е, че Марс е кръстена на древноримският бог на войната?
Не
Да