Начало
Термини
Звезди
Планети
Мъглявини
Галактики
Звездни купове
Комети и астероиди
Слънчевата система
Каталог NGC
Каталог на Месие
Телескопите
Учени и космонавти
Съзвездия
Космическите мисии
Време и календари
 
Новите теми в сайта
Астро-наблюдения
Астроснимка на деня
Тестове
 
 
Форуми
Звездно общество, форум в all.bg, форум в dir.bg
 
Обсерватории
Белоградчик, Варна, Габрово, Планетариум Варна, Рожен, Смолян, Соф.университет, още...
 
Любителски
За начинаещи
 
Клубове
ААС, Смолян, Хелиос-Хасково
 
Други
ИА БАН, Инст.косм.изсл., Календар, САБ, Списание 8
 
Чужди
Къде е МКС?, Atlas, Comets, ESA, ESO, Greenwich , NASA, още...
 
Тест на тема Земя:
1. Вярно ли е, че Земята е с по-малки размери от Венера?
Да
Не
 
2. Разстоянието от Земята до Слънцето е:
0.1 AU (астрономически единици);
1 AU
10 AU
 
3. През кой сезон Земята е най-близо по своята орбита до Слънцето?
Пролет
Лято
Есен
Зима
 
4. Метеорологичното време съществува само в най-ниският слой от земната атмосфера?
Не
Да
 
5. Най-голям процент от земната атмосфера заема азотът?
Да
Не
 
6. Орбитата на Земята около Слънцето има формата на:
окръжност
елипса
парабола
 
7. Най-плътна от всички планети в слънчевата система е Земята?
Не
Да
 
8. Земята има само един естествен спътник.
Не
Да
 
9. Посоката на въртене на Земята около оста й е:
от изток на запад
от запад на изток