Начало
Термини
Звезди
Планети
Мъглявини
Галактики
Звездни купове
Комети и астероиди
Слънчевата система
Каталог NGC
Каталог на Месие
Телескопите
Учени и космонавти
Съзвездия
Космическите мисии
Време и календари
 
Новите теми в сайта
Астро-наблюдения
Астроснимка на деня
Тестове
 
 
Форуми
Звездно общество, форум в all.bg, форум в dir.bg
 
Обсерватории
Белоградчик, Варна, Габрово, Планетариум Варна, Рожен, Смолян, Соф.университет, още...
 
Любителски
За начинаещи
 
Клубове
ААС, Смолян, Хелиос-Хасково
 
Други
ИА БАН, Инст.косм.изсл., Календар, САБ, Списание 8
 
Чужди
Къде е МКС?, Atlas, Comets, ESA, ESO, Greenwich , NASA, още...
 
Тест на тема Венера:
1. Температурата на повърхността на Венера е:
0 градуса по Целзий
около 500 градуса по Целзий
около 100 градуса по Целзий
 
2. Отбележете вярното:
Венера е най-горещата планета в Слънчевата система, защото е най-близо до Слънцето
Парниковият ефект е причина за високата температура на Венера
Венера е най-горещата планета в Слънчевата система, защото няма атмосфера, която да пречи на слънчевите лъчи да огряват повърхността
 
3. Вярно ли е, че Венера има фази, подобно на Луната?
Не
Да
 
4. Какви телескопи се използват за съставяне на карта на повърхността на Венера?
Оптични телескопи
Радарни телескопи
 
5. Вярно ли е, че кислородът заема 90% от атмосферата на Венера?
Да
Не
 
6. Венера често е наричана сестра на Земята, защото:
има сходна атмосфера
има размер и маса, сходни с тези на Земята
и на двете планети океаните заемат най-голяма площ от повърхността
 
7. Коя планета се нарича Вечерница и коя - Зорница?
Меркурий е Зорница, а Венера е Вечерница
Меркурий е Вечерница, а Венера е Зорница
Венера е и Вечерница, и Зорница
 
8. Може ли повърхността на Венера да се наблюдава с телескоп?
Да
Не