Начало
Термини
Звезди
Планети
Мъглявини
Галактики
Звездни купове
Комети и астероиди
Слънчевата система
Каталог NGC
Каталог на Месие
Телескопите
Учени и космонавти
Съзвездия
Космическите мисии
Време и календари
 
Новите теми в сайта
Астро-наблюдения
Астроснимка на деня
Тестове
 
 
Форуми
Звездно общество, форум в all.bg, форум в dir.bg
 
Обсерватории
Белоградчик, Варна, Габрово, Планетариум Варна, Рожен, Смолян, Соф.университет, още...
 
Любителски
За начинаещи
 
Клубове
ААС, Смолян, Хелиос-Хасково
 
Други
ИА БАН, Инст.косм.изсл., Календар, САБ, Списание 8
 
Чужди
Къде е МКС?, Atlas, Comets, ESA, ESO, Greenwich , NASA, още...
 
Тест на тема Слънчева система (Вариант Б):
1. Една астрономическа единица е:
Разстоянието между Слънцето и Меркурий
Разстоянието между Слънцето и Земята
Разстоянието между Слънцето и Плутон
 
2. Към планетите от земната група принадлежат:
Меркурий, Земя, Марс, Плутон
Меркурий, Венера, Земя, Марс
Венера, Земя, Марс, Юпитер
 
3. Към планетите от групата на гигантите принадлежат:
Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон
Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун
Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун
 
4. Планетата, която би плувала във воден басейн, поради най-малката си плътност:
Юпитер
Сатурн
Уран
Нептун
 
5. Най-малък период на околоосно въртене в Слънчевата система има:
Юпитер
Нептун
Сатурн
Уран
 
6. Коя от посочените планети има пръстени:
Венера
Марс
Юпитер
Плутон
 
7. Най-сплесната орбита има:
Марс
Юпитер
Уран
Плутон
 
8. Най-голям брой естествени спътници има:
Марс
Юпитер
Нептун
Плутон
 
9. Към кой тип тела принадлежи Церера:
Естествен спътник
Астероид
Комета
Планета
 
10. Кометата е:
Атмосферно явление
Вид метеор
Каменно-ледено тяло, образуващо кома и опашки
Светещо тяло, движещо се в земната атмосфера