Начало
Термини
Звезди
Планети
Мъглявини
Галактики
Звездни купове
Комети и астероиди
Слънчевата система
Каталог NGC
Каталог на Месие
Телескопите
Учени и космонавти
Съзвездия
Космическите мисии
Време и календари
 
Новите теми в сайта
Астро-наблюдения
Астроснимка на деня
Тестове
 
 
Форуми
Звездно общество, форум в all.bg, форум в dir.bg
 
Обсерватории
Белоградчик, Варна, Габрово, Планетариум Варна, Рожен, Смолян, Соф.университет, още...
 
Любителски
За начинаещи
 
Клубове
ААС, Смолян, Хелиос-Хасково
 
Други
ИА БАН, Инст.косм.изсл., Календар, САБ, Списание 8
 
Чужди
Къде е МКС?, Atlas, Comets, ESA, ESO, Greenwich , NASA, още...
 
Тест на тема Меркурий:
1. Повърхността на Меркурий много прилича на повърхността на:
Луната
Юпитер
Сатурн
 
2. Диаметърът на Меркурий е около:
48 780 км
4 878 км
487 км
 
3. Кратерите на Меркурий приличат на кратерите на:
Юпитер
Луната
Венера
 
4. Кой космически апарат е помогнал на астрономите да научат повече за Меркурий?
Луна 10
Маринър 10
Аполо 13
 
5. Естествените спътници на Меркурий са:
2
1
няма такива
 
6. Посочете вярното:
Меркурий може да се наблюдава около полунощ
Меркурий също има фази, подобно на Венера и Луната
Меркурий и Венера светят с еднаква яркост на небето
 
7. Колко земни денонощия продължава една година на Меркурий ?
70
88
92
 
8. Кое място заема Меркурий по големина в слънчевата система ?
7-мо място
8-мо място
9-то място
 
9. От какво са съставени полярните шапки на Меркурий?
От замръзнали газове
От воден лед
Меркурий няма полярни шапки