Начало
Термини
Звезди
Планети
Мъглявини
Галактики
Звездни купове
Комети и астероиди
Слънчевата система
Каталог NGC
Каталог на Месие
Телескопите
Учени и космонавти
Съзвездия
Космическите мисии
Време и календари
 
Новите теми в сайта
Астро-наблюдения
Астроснимка на деня
Тестове
 
 
Форуми
Звездно общество, форум в all.bg, форум в dir.bg
 
Обсерватории
Белоградчик, Варна, Габрово, Планетариум Варна, Рожен, Смолян, Соф.университет, още...
 
Любителски
За начинаещи
 
Клубове
ААС, Смолян, Хелиос-Хасково
 
Други
ИА БАН, Инст.косм.изсл., Календар, САБ, Списание 8
 
Чужди
Къде е МКС?, Atlas, Comets, ESA, ESO, Greenwich , NASA, още...
 
Тест на тема Слънчева система (Вариант А):
1. Разстоянията в Слънчевата система обикновено се измерват с:
светлинни години
астрономически единици
километри
 
2. В групата на вътрешните планети влизат:
Меркурий, Венера, Марс и Юпитер
Меркурий, Венера, Земя
Меркурий, Венера, Земя и Марс
 
3. В групата на външните планети влизат:
Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун
Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон
Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон
 
4. Температурата на повърхността на дадена планета зависи от:
размерите й
масата й
разстоянието й до Слънцето
наклона на остта й
 
5. Най-бързо около Слънцето се върти планетата:
Венера
Меркурий
Земя
Марс
 
6. Коя от изброените планети има естествени спътници:
Меркурий
Венера
Нептун
 
7. Коя планета няма атмосфера:
Меркурий
Сатурн
Уран
 
8. Коя от изброените планети има най-голяма плътност:
Меркурий
Земя
Марс
Венера
 
9. Най-големият спътник в Слънчевата система е:
Титан
Ганимед
Луна
Тритон
 
10. Вие сте на Луната. От нея може да наблюдавате:
Метеори
Комети
Земни затъмнения
Полярни сияния