Начало
Термини
Звезди
Планети
Мъглявини
Галактики
Звездни купове
Комети и астероиди
Слънчевата система
Каталог NGC
Каталог на Месие
Телескопите
Учени и космонавти
Съзвездия
Космическите мисии
Време и календари
 
Новите теми в сайта
Астро-наблюдения
Астроснимка на деня
Тестове
 
 
Форуми
Звездно общество, форум в all.bg, форум в dir.bg
 
Обсерватории
Белоградчик, Варна, Габрово, Планетариум Варна, Рожен, Смолян, Соф.университет, още...
 
Любителски
За начинаещи
 
Клубове
ААС, Смолян, Хелиос-Хасково
 
Други
ИА БАН, Инст.косм.изсл., Календар, САБ, Списание 8
 
Чужди
Къде е МКС?, Atlas, Comets, ESA, ESO, Greenwich , NASA, още...
 
Тест на тема Дълбокото небе:
1. Планетарните мъглявини се образуват от:
Звезди, подобни на Слънцето
Големите бели звезди
Кафявите джуджета
 
2. В кое съзвездие се намира NGC 7293 ?
Кит
Водолей
Лисиче
 
3. На какво разстояние се намират квазарите от нас?
До 10 млн. светлинни години
До 1 млрд. светлинни години
Повечето са на няколко милиарда светлинни години
 
4. Кое е общото наименование на NGC 5128?
Радиогалактиката Centaurus A
Галактиката Андромеда
Омега от Кентавър
 
5. Има ли тъмна материя в нашата галактика?
Не, тъмната материя е веществото, което изгражда черните дупки
Да, според скоростта, с която се движат звездите около центъра на галактиката
Не, тъмна материя има само в активните галактики и квазарите
 
6. Какво виждаме на небето, когато се появи нова?
Нова звезда, появяваща се внезапно от нищото
Звезда, която за кратко време става около 10 000 пъти по-ярка
Звезда, изчезваща от небето
 
7. Нашата Галактика, галактиката Андромеда и техните спътници формират:
Локалната група
Купът от галактики в Дева
Големият атрактор
 
8. Какво откритие е направил Едуин Хъбъл през 1929 година?
Установил е, че Млечният път е спирална галактика
Установил е, че и в другите галактики също има свръхнови
Установил е, че всички далечни галактики се отдалечават от нас
 
9. NGC е каталог на незвездни обекти?
Да
Не
 
10. Как е означена в каталога на Месие Ракообразната мъглявина в Бик ?
М1
М10
М31
 
11. Сферичните звездни купове са по-стари от разсеяните звездни купове?
Да
Не
 
12. Тъмните мъглявини са:
Големи струпвания на тъмна материя, която закрива светлината
Облаци от звезден прах, които скриват светлината, идваща от източници зад тях
Тъмни региони, в които се формират черни дупки