Начало
Термини
Звезди
Планети
Мъглявини
Галактики
Звездни купове
Комети и астероиди
Слънчевата система
Каталог NGC
Каталог на Месие
Телескопите
Учени и космонавти
Съзвездия
Космическите мисии
Време и календари
 
Новите теми в сайта
Астро-наблюдения
Астроснимка на деня
Тестове
 
 
Форуми
Звездно общество, форум в all.bg, форум в dir.bg
 
Обсерватории
Белоградчик, Варна, Габрово, Планетариум Варна, Рожен, Смолян, Соф.университет, още...
 
Любителски
За начинаещи
 
Клубове
ААС, Смолян, Хелиос-Хасково
 
Други
ИА БАН, Инст.косм.изсл., Календар, САБ, Списание 8
 
Чужди
Къде е МКС?, Atlas, Comets, ESA, ESO, Greenwich , NASA, още...
 
Тест на тема Комети:
1. Една комета се състои от:
неутрони, хром и опашка
ядро, хром и опашка
ядро, кома и опашка
 
2. Новите комети идват от облака на Оорт?
Да
Не
 
3. Ядрото в кометата е:
една от най-ярките повърхности в слънчевата система
една от най-тъмните повърхности в слънчевата система
 
4. Първата снимка отблизо на кометно ядро е направена през 1986 г. от апарата:
Gotti
Gittio
Giotto
 
5. Слънчевата радиация е причина за праховата опашка на кометите. Вярно ли е, че слънчевият вятър е причина за йонната опашка ?
Да
Не
 
6. Късопериодичните комети се появяват на всеки 2 години?
Да
Не
 
7. Средните размери на елементите на една комета са:
ядро - около 1 км., кома - 100 км. в диаметър и опашка с дължина 100 хил.км.
ядро - около 10 км., кома - 100 хил.км. в диаметър и опашка с дължина 100 млн.км
ядро - около 100 км., кома - 10 хил.км. в диаметър и опашка с дължина 100 хил.км.
 
8. Какво представлява сублимацията?
Разтопяване на замръзналите газове, съставящи кометата, при приближаване до Слънцето
Преминаване на веществото от твърдо в газообразно състояние, прескачайки течната фаза
Отделяне на газ от повърхността на кометата
 
9. Отбележете вярното:
Йохан Кеплер счита, че кометите обикалят по прави линии
Тихо Брахе доказва, че кометите се намират извън атмосферата на Земята
Исак Нютон доказва, че повечето комети има кръгови орбити
 
10. Отбележете вярното:
Кометите имат опашка навсякъде по своята орбита, не само близо до Слънцето
Отдалечавайки се от Слънцето кометата започва да прилича на звезда
Кометата винаги има ядро и кома
 
11. Астероид с нестабилна орбита може да се превърне в комета, ако неговата орбита се измени и поеме към облака на Оорт ?
Да
Не
 
12. Повечето комети са открити близо до източния хоризонт преди изгрев ?
Да
Не