Начало
Термини
Звезди
Планети
Мъглявини
Галактики
Звездни купове
Комети и астероиди
Слънчевата система
Каталог NGC
Каталог на Месие
Телескопите
Учени и космонавти
Съзвездия
Космическите мисии
Време и календари
 
Новите теми в сайта
Астро-наблюдения
Астроснимка на деня
Тестове
 
 
Форуми
Звездно общество, форум в all.bg, форум в dir.bg
 
Обсерватории
Белоградчик, Варна, Габрово, Планетариум Варна, Рожен, Смолян, Соф.университет, още...
 
Любителски
За начинаещи
 
Клубове
ААС, Смолян, Хелиос-Хасково
 
Други
ИА БАН, Инст.косм.изсл., Календар, САБ, Списание 8
 
Чужди
Къде е МКС?, Atlas, Comets, ESA, ESO, Greenwich , NASA, още...
 
Тест на тема Астрономия:
1. Коя е най-голямата планета в Слънчевата система?
Юпитер
Сатурн
Слънцето
 
2. Какъв е размерът на нашата галактика?
Около 5000 св.г.
Около 120000 св.г.
Около 1 млн.св.г
 
3. Най-малката планета в Слънчевата система е:
Марс
Плутон
Нептун
 
4. Съзвездието е:
Куп от звезди, задържани от общата им гравитация.
Разсеян сферичен куп, заемащ определена област от небето.
Изкуствено определена област от небето, съдържаща група от звезди.
 
5. Твърдо тяло, което от космоса навлиза в земната атмосфера и пада на повърхността, се нарича:
Метеорит
Метеор
Метеороид
 
6. Съзвездията на небето са:
77
88
99
 
7. Какво е втора космическа скорост?
Скоростта, необходима на дадено тяло, за да напусне гравитационното поле на друго, по-голямо тяло.
Необходимата скорост на комета, за да се движи в орбита около Слънцето
Скоростта, с която Луната обикаля около Земята
 
8. Коя от планетите, освен Сатур, имат пръстени?
Уран
Венера
Марс
 
9. Към кои обекти се отнася сингулярността ?
Бели джуджета
Черни дупки
Мъглявини
 
10. Коя от изброените галактики е най-близо до нашата?
Андромеда
Големият Магеланов облак
Малкият Магеланов облак
 
11. Коя планета се върти по орбитата си най-бързо около Слънцето?
Плутон
Меркурий
Венера
 
12. Кои първи допуска, че Слънцето е център на нашата слънчева система?
Николай Коперник
Едмонд Халей
Джордано Бруно
 
13. Кой от термините е един от слоевете на слънчевата атмосфера?
Стратосфера
Йоносфера
Фотосфера
 
14. С какво е интересно за астрономите съзвездието Стрелец?
Стрелец е едно от зодиакалните съзвездия
Стрелец е съзвездие с много ярки звезди
То се намира в посоката, където е центъра на нашата Галактика