Начало
Термини
Звезди
Планети
Мъглявини
Галактики
Звездни купове
Комети и астероиди
Слънчевата система
Каталог NGC
Каталог на Месие
Телескопите
Учени и космонавти
Съзвездия
Космическите мисии
Време и календари
 
Новите теми в сайта
Астро-наблюдения
Астроснимка на деня
Тестове
 
 
Форуми
Звездно общество, форум в all.bg, форум в dir.bg
 
Обсерватории
Белоградчик, Варна, Габрово, Планетариум Варна, Рожен, Смолян, Соф.университет, още...
 
Любителски
За начинаещи
 
Клубове
ААС, Смолян, Хелиос-Хасково
 
Други
ИА БАН, Инст.косм.изсл., Календар, САБ, Списание 8
 
Чужди
Къде е МКС?, Atlas, Comets, ESA, ESO, Greenwich , NASA, още...
 
Тест на тема Звезди:
1. Коя е най-близката до Слънцето звезда?
Вега
Проксима от Кентавър
Сириус
 
2. В кое съзвездие се намира звездата Алнитак?
Орел
Воловар
Орион
 
3. Какъв тип звезда е Бетелгейзе?
Затъмнително променлива звезда
Късопериодична променлива звезда
Дългопериодична променлива звезда
 
4. Коя е най-ярката звезда, която се вижда в нощното небе от Земята?
Проксима Кентавър
Сириус
Алтаир
 
5. Колко звезди има в Млечния път?
Около 1 милион
Около 1 милиард
Над 100 милиарда
 
6. Какво означава червеното отместване за дадена звезда?
Звездата е червен гигант
Звездата се отдалечава от нас
Звездата се приближава към нас
 
7. Терминът "свръхнова" се отнася за:
Експлозия на масивна звезда в края на живота й
Превръщането на звезда в бяло джудже
Раждането на нова галактика
 
8. Кои са най-ярките обекти във Вселената?
Квазари
Пулсари
Сините звезди
 
9. Коя е алфа-звездата от Орион?
Алнитак
Бетелгейзе
Алтаир
 
10. Звездите се раждат в:
Мъглявините
Звездните купове
Галактичните центрове
 
11. Как определяме дистанцията до близките звезди?
Чрез измерване на големината им на фотографските плаки
Чрез определянето на техния цвят
Чрез измерване на техния паралакс
 
12. Кой от изброените обекти съдържа най-много звезди?
Слънчевата система
Разсеян звезден куп
Сферичен звезден куп