Начало
Термини
Звезди
Планети
Мъглявини
Галактики
Звездни купове
Комети и астероиди
Слънчевата система
Каталог NGC
Каталог на Месие
Телескопите
Учени и космонавти
Съзвездия
Космическите мисии
Време и календари
 
Новите теми в сайта
Астро-наблюдения
Астроснимка на деня
Тестове
 
 
Форуми
Звездно общество, форум в all.bg, форум в dir.bg
 
Обсерватории
Белоградчик, Варна, Габрово, Планетариум Варна, Рожен, Смолян, Соф.университет, още...
 
Любителски
За начинаещи
 
Клубове
ААС, Смолян, Хелиос-Хасково
 
Други
ИА БАН, Инст.косм.изсл., Календар, САБ, Списание 8
 
Чужди
Къде е МКС?, Atlas, Comets, ESA, ESO, Greenwich , NASA, още...
 
Тест на тема Скорост на светлината:
1. Колко време пътува до нас светлината от най-близката до Слънцето звезда?
Над 4 минути
Над 4 месеца
Над 4 години
 
2. Кой първи опитва да измери скоростта на светлината?
Галилео Галилей
Йохан Кеплер
Исак Нютон
 
3. Кой измерва скоростта на светлината, използвайки звездна аберация?
Леон Фуко
Галилео Галилей
Джеймс Брадли
 
4. Отбележете вярното:
Брадли използва Юпитер за измерване на скоростта на светлината
Фуко използва въртящо огледало за измерване на скоростта на светлината
Галилео използва звезда аберация за измерване на скоростта на светлината
 
5. Каква е приблизително скоростта на светлината?
300 000 км/секунда
30 000 км/секунда
300 м/секунда
 
6. Колко време пътува светлината от Луната до Земята?
0.128 секунди
1.28 секунди
10 секунди
 
7. Какво е светлинната година?
Единица за скорост
Единица за време
Единица за разстояние
 
8. В коя посока светлината се движи най-бързо?
Нагоре и надолу
Наляво и надясно
Във всички посоки
 
9. Методът на Леон Фуко за измерване на скоростта на светлината е по-точен от метода на Галилео Галилей?
Да
Не
Има същата точност
 
10. Колко време пътува светлината от Слънцето до Земята?
8.5 минути
8.5 секунди
8.5 часа
 
11. Отбележете вярното:
Светлината се движи по-бавно през водата отколкото във вакуум
Светлината се движи по-бързо през водата отколкото във вакуум
 
12. Колко светлинни години се съдържат в един парсек?
1.25
3.26
10