Начало
Термини
Звезди
Планети
Мъглявини
Галактики
Звездни купове
Комети и астероиди
Слънчевата система
Каталог NGC
Каталог на Месие
Телескопите
Учени и космонавти
Съзвездия
Космическите мисии
Време и календари
 
Новите теми в сайта
Астро-наблюдения
Астроснимка на деня
Тестове
 
 
Форуми
Звездно общество, форум в all.bg, форум в dir.bg
 
Обсерватории
Белоградчик, Варна, Габрово, Планетариум Варна, Рожен, Смолян, Соф.университет, още...
 
Любителски
За начинаещи
 
Клубове
ААС, Смолян, Хелиос-Хасково
 
Други
ИА БАН, Инст.косм.изсл., Календар, САБ, Списание 8
 
Чужди
Къде е МКС?, Atlas, Comets, ESA, ESO, Greenwich , NASA, още...
 
Тест на тема Плутон:
1. Как изглежда Плутон в голям телескоп?
Като светлинна точка
Като голям диск
 
2. Как се нарича спътникът на Плутон?
Чарон
Тритон
Харон
 
3. На какво разстояние от Слънцето се намира Плутон?
6 милиона километра
6 милиарда километра
60 милиарда километра
 
4. Някои астрономи считат, че Плутон е спътник на:
Марс
Юпитер
Нептун
 
5. Плутон е деветата планета от Слънчевата система?
Да
Не
 
6. Коя от планетите е най-близо до Слънцето в сравнение с Плутон?
Юпитер
Сатурн
Нептун
 
7. През коя година е открита Плутон?
1910 г.
1920 г.
1930 г.
 
8. Посочете вярното:
Плутон има повече луни от Марс
Понякога Нептун е по-далече от Слънцето в сравнение с Плутон
Уран е голяма колкото Земята
 
9. Може ли Плутон да се види с невъоръжено око в тъмна нощ?
Да
Не
 
10. Кое е вярно?
Плутон има диаметър около 2300 км., а Харон - около 1200 км.
Плутон има диаметър около 1200 км., а Харон - около 2300 км.
Плутон има диаметър около 20300 км., а Харон - около 10200 км.
 
11. На полюсите на Плутон има ледени шапки?
Правилно
Неправилно
 
12. Плутон е газова планета?
Да
Не