Начало
Термини
Звезди
Планети
Мъглявини
Галактики
Звездни купове
Комети и астероиди
Слънчевата система
Каталог NGC
Каталог на Месие
Телескопите
Учени и космонавти
Съзвездия
Космическите мисии
Време и календари
 
Новите теми в сайта
Астро-наблюдения
Астроснимка на деня
Тестове
 
 
Форуми
Звездно общество, форум в all.bg, форум в dir.bg
 
Обсерватории
Белоградчик, Варна, Габрово, Планетариум Варна, Рожен, Смолян, Соф.университет, още...
 
Любителски
За начинаещи
 
Клубове
ААС, Смолян, Хелиос-Хасково
 
Други
ИА БАН, Инст.косм.изсл., Календар, САБ, Списание 8
 
Чужди
Къде е МКС?, Atlas, Comets, ESA, ESO, Greenwich , NASA, още...
 
Тест на тема Слънце:
1. 11-годишният цикъл на образуване на слънчевите петна е открит от:
Исак Нютон през 1843 г.
Галилео Галилей през 1843 г.
Хенрих Швабе през 1843 г.
 
2. Какъв процент от масата на цялата Слънчева система заема Слънцето?
Над 10%
Над 50%
Над 95%
 
3. Кой от изразите не е верен ?
Слънчевите петна имат много силно магнитно поле.
Слънчевите петна са много по-горещи от заобикалящата ги среда от повърхността на Слънцето.
Земното магнитно поле ни защитава от слънчевия вятър.
 
4. Може ли Слънцето да се класифицира като звезда от типа жълто джудже ?
Да
Не
 
5. В края на своя живот Слънцето ще:
се превърне в бяло джудже
експлоадира като свръхнова
се превърне в черна дупка
 
6. Температурата в ядрото на Слънцето е:
15 000 К
15 000 000 К
15 000 000 000 К
 
7. Температурата във фотосферата на Слънцето е:
5 800 К
58 000 К
100 000 К
 
8. Енергията на Слънцето се получава от ядрен синтез, при който:
водородните атоми се сливат и образуват хелиеви
се изгарят хелиевите атоми
хелият се превръща във водород
 
9. Диаметърът на Слънцето е:
30 пъти по-голям от земния
50 пъти по-голям от земния
над 100 пъти по-голям от земния
 
10. Възрастта на Слънцето е около:
4.5 млрд. години
10 млрд. години
1 млрд. години
 
11. Слънцето никога няма да се превърне в:
бяло джудже
червен гигант
свръхнова