Начало
Термини
Звезди
Планети
Мъглявини
Галактики
Звездни купове
Комети и астероиди
Слънчевата система
Каталог NGC
Каталог на Месие
Телескопите
Учени и космонавти
Съзвездия
Космическите мисии
Време и календари
 
Новите теми в сайта
Астро-наблюдения
Астроснимка на деня
Тестове
 
 
Форуми
Звездно общество, форум в all.bg, форум в dir.bg
 
Обсерватории
Белоградчик, Варна, Габрово, Планетариум Варна, Рожен, Смолян, Соф.университет, още...
 
Любителски
За начинаещи
 
Клубове
ААС, Смолян, Хелиос-Хасково
 
Други
ИА БАН, Инст.косм.изсл., Календар, САБ, Списание 8
 
Чужди
Къде е МКС?, Atlas, Comets, ESA, ESO, Greenwich , NASA, още...
 
Галактика - Съвкупност от звезди и междузвездно вещество, въртящи се около общ гравитационен център.
С откриването на телескопа хората разбират, че нощното небе не е изпълнено само със звезди, а и с много мъгливи обекти. С повишаване на мощността на телескопите се вижда, че някои от тези мъгляви обекти имат спирална структура. Считало се е, че тези обекти са част от Млечния път или че са разположени относително близо. През 1920 година, двама астрономи предизвикват голям дебат по въпроса за природата на тези спирални обекти. Дали тези обекти наистина са част от Млечния път или са сбор от звезди извън нашата Галактика? Едуин Хъбъл изучава тези обекти и открива, че те са съставени от звезди, разрешавайки по този начин дебата. Оказва се, че това не са мъглявини, а отделни галактики. Внезапно Вселената се оказва много голяма, а нашата Галактика е една от милиардите галактики във Вселената.

Галактиките са огромни съвкупности от звезди и междузвездно вещество, въртящи се около общ гравитационен център. Броят на звездите в тях е от порядъка на десетки и стотици милиарди. Най-големите галактики имат диаметър около 30-40 хиляди парсека, а най-малките - хиляди пъти по-малък, а масите им могат да се различават милиони пъти. Голяма част от галактиките са обединени в огромни галактични купове, а разстоянията между тях са само около 10-20 пъти по-големи от диаметъра им, така, че нерядко се наблюдават взаимодействащи галактики. В галактиките се съдържат звезди от най-различни типове, а също и звездни купове, мъглявини и частици, разпръснати в междузвездното пространство.

Формите и размерите на галактиките са твърде разнообразни. Хъбъл продължава изучаването на галактиките и неговите наблюдения довеждат до класифицирането на галактиките според тяхната форма на спирални, елиптични и неправилни. Голямо значение за облика на формираща се галактика има и масата на протогалактическия облак. Въртеливото движение на газовия облак предизвиква централно сгъстяване на веществото и така се формират спиралните галактики. Характерно за тях са сравнително ярките спирални ръкави, които излизат от ядрото (тип S), а има и такива, на които ядрото е пресечено от прахов диск (тип SB). И двата типа спирални галактики се разделят на три подтипа: a, b и c. Първите имат добре очертани ядро и ръкави, вторите - по-разтеглени ръкави, а при третия подтип ръкавите са много разтеглени, а ядрото е малко и почти незабележимо. Нашата галактика Млечния път е представител на спиралните галактики. Друга такава галактика е Водовъртеж (М51) в съзвездието Ловджийски кучета, която може да се наблюдава с телескоп. Единствената спирална галактика, видима с просто око, е галактиката Андромеда (М31), която е копие на Млечния път.

От газовите облаци, в които липсва въртеливо движение, се оформят елиптични галактики. Тези галактики се означават с буквата E и се разделят на няколко подгрупи според тяхната сплеснатост. Представител на елиптичните галактики е гигантската М87 в съзвездието Дева. Неправилните галактики (означават се с I) се формират от газови облаци, в които има въртящ момент, но няма централно сгъстяване на веществото. Такива са галактиките Големия Магеланов облак и Малкия Магеланов облак, видими от южното полукълбо на Земята.
Още информация:
M31Галактиката Андромеда.
M32Галактика-спътник на галактиката М31 Андромеда.
M33Спирална галактика в Триъгълник (NGC 598).
M49Елиптична галактика (NGC 4472) в Дева.
M51Галактиката Водовъртеж в съзвездието Ловджийски кучета.
M58Спирална галактика в Дева на разстояние 12.5 мпс.
M59Елиптична галактика в Дева на разстояние 12.5 мпс.
M60Елиптична галактика в Дева (NGC 4649).
M61Спирална галактика в Дева на разстояние 12.5 мпс.
M63Спирална галактика в Ловджийски кучета на разстояние 7.3 мпс.
M64Blackeye - спирална галактика в Косите на Вероника (NGC 4826).
M65Спирална галактика в Лъв.
M66Спирална галактика в Лъв.
M74Спирална галактика в Риби.
M77Спирална галактика в Кит.
M81Спирална галактика в Голяма мечка (NGC 3031).
M82Неправилна галактика в Голяма мечка (NGC 3034).
M83Спирална галактика (NGC 5236) в съзвездието Хидра
M84Елиптична галактика в Дева.
M85Елиптична галактика в Косите на Вероника.
M86Лещовидна галактика в Дева (NGC 4406).
M87Гигантска елиптична галактика в Дева.
M88Спирална галактика в Косите на Вероника.
M89Елиптична галактика в Дева.
M90Спирална галактика (тип Sb) в Дева (NGC 4569).
M91Спирална галактика в Косите на Вероника.
M94Спирална галактика в Ловджийски кучета.
M95Спирална галактика (NGC 3351) в Лъв.
M96Спирална галактика (NGC 3368) в Лъв.
M98Спирална галактика в Косите на Вероника (NGC 4192).
M99Спирална галактика (NGC 4254) в съзвездието Косите на Вероника.
M100Спирална галактика в Косите на Вероника.
M101Спирална галактика в Голяма мечка (NGC 5457).
M102"Объркан" обект на Месие.
M104Спиралната галактика Сомбреро в Дева на разстояние 12.5 мпс.
M105Елиптична галактика в Лъв на разстояние 4.2 мпс.
M106Спирална галактика (NGC 4258) в Ловджийски кучета.
M108Спирална галактика в Голяма мечка (NGC 3556).
M109Спирална галактика в Голяма мечка (NGC 3992).
M110Галактика-спътник на галактиката Андромеда.
Галактично халоСферичният регион, обграждащ центъра или ядрото на галактика.
NGC 55Галактика в съзвездието Скулптор.
NGC 253Галактика в съзвездието Скулптор.
NGC 1232Спирална галактика в Еридан.
NGC 1313Спирална галактика в съзвездието Микрометър
NGC 1316Елиптична прахова галактика в южното съзвездие Пещ.
NGC 1365Спирална галактика.
NGC 2207Галактика в Голямо куче.
NGC 3314Спирална галактика в Хидра.
NGC 4214Звездообразуване в галактика в Ловджийски кучета.
NGC 4258Спирална галактика в Ловджийски кучета.
NGC 4594Спиралната галактика Сомбреро в Дева на разстояние 12.5 мпс.
NGC 4665Спирална галактика в профил в Косите на Вероника.
NGC 4945Спирална галактика в южното съзвездие Кентавър.
NGC 5090Галактика в южното съзвездие Кентавър.
NGC 5128Радиогалактиката Кентавър А в южното съзвездие Кентавър.
NGC 7052Елиптична галактика в Лисиче.
NGC 7080Галактика в Лисиче.
NGC 7742Спирална галактика в Пегас.
Активна галактикаГалактика, произведаща огромни количества енергия.
Млечният пътНашата галактика.
Елиптична галактикаГалактика с гладка, елиптична форма.
Спирална галактикаГалактика със спирална структура.
Неправилна галактикаГалактика с неправилна, неопределена форма.
Локалната групаГрупа от 25 галактики, в която влиза и Млечния път.
Големият Магеланов облакВтората най-близка галактика до Млечния път.
Малкият Магеланов облакТретата най-близка галактика до Млечния път.
Abell 2151 vКупът галактики в Херкулес.
Virgo ClusterКупът галактики в Дева е най-близкия до нас.