Начало
Термини
Звезди
Планети
Мъглявини
Галактики
Звездни купове
Комети и астероиди
Слънчевата система
Каталог NGC
Каталог на Месие
Телескопите
Учени и космонавти
Съзвездия
Космическите мисии
Време и календари
 
Новите теми в сайта
Астро-наблюдения
Астроснимка на деня
Тестове
 
 
Форуми
Звездно общество, форум в all.bg, форум в dir.bg
 
Обсерватории
Белоградчик, Варна, Габрово, Планетариум Варна, Рожен, Смолян, Соф.университет, още...
 
Любителски
За начинаещи
 
Клубове
ААС, Смолян, Хелиос-Хасково
 
Други
ИА БАН, Инст.косм.изсл., Календар, САБ, Списание 8
 
Чужди
Къде е МКС?, Atlas, Comets, ESA, ESO, Greenwich , NASA, още...
 
Телескоп - Инструмент, събиращ и усилващ електромагнитното излъчване на далечен обект.
Инструмент, който събира електромагнитното излъчване от далечен обект и го направлява към фокуса, където се получава увеличено изображение или се формира усилен сигнал на наблюдавания обект. Развитието на астрономическата техника позволи да се изучават обекти във целия електромагнитен спектър, поради което са изработени специални системи телескопи и допълнителни детектори, позволяващи работа в различни вълнови диапазони.

Терминът "Телескоп" първоначално означава оптически инструмент. Едновременно с телескопите, работещи във видимия, радио- и рентгеновия диапазон, се използват системи и методи, силно различаващи се едни от други.

Оптическите телескопи биват два вида: рефрактори и рефлектори, отличаващи се главно по типа на събиращия светлина елемент - леща или огледало. В телескопа-рефрактор на предната страна на тръбата има обектив, а в задната част, където се формира изображението - окуляр или фотографско оборудване.

В отражателен телескоп на мястото на обектива се използва вдлъбнато огледало, разположено в задната част на тръбата.

Обектива на телескоп-рефрактор обикновено представлява съставна леща от един или няколко елемента с относително голямо фокусно разстояние. Използването на съставна леща намалява хроматическите аберации - тези лещи се наричат ахроматични.

Всички големи астрономически телескопи в света представляват рефлектори. Рефлекторните телескопи са популярни и сред любителите и всеки лесно може да си направи рефлектор. В рефлектора светлината се събира в точка пред първичното огледало, наричана първичен фокус. Събрания лъч светлина обикновено се направлява (посредством вторично огледало) към удобно за наблюдение място. С тази точка за наблюдение се различават няколкото общоприети системи телескопи, включващи тип Нютон, тип Касенгрен, Куде и Шмид. Повечето професионални телескопи се правят така, че наблюдателя да получава възможността да избира фокуса. Фокусите тип Нютон се използват обикновено в любителските оптически телескопи.

Първичните огледала в рефлекторите обикновено се изготвят от стъкло или керамика, която не се разширява (свива) при изменения на температурата. Повърхността на огледалото са полира до получаването на желаната форма, обикновено сферична или параболична, с точност до най-малката дължина на светлинната вълна. За получаване на отражателна способност, на повърхността на огледалото се нанася тънък слой алуминий.

В съвременните много големи телескопи се използва метода активна оптика, който позволява да се използват много тънки и леки огледала, като компютърна система се грижи те да заемат необходимата форма. Това позволява да се използват като огледала с много големи размери, съставени от по-малки отделни елементи.

Мощността на получения светлинен сигнал и разрешаващата способност зависят от размера на обектива. За да се наблюдават все по-слаби обекти и фините детайли в наблюдаваните обекти, в астрономията се наблюдава тенденция към създаването на инструменти с все по-големи размери, правят се все по-чувствителни детектори или се работи в режим на интерферометър.

Изображенията, получени в астрономическите телескопи, са обърнати. Макар, че има възможност да се постави допълнителна леща, която коригира изображението, повечето наблюдатели предпочитат да работят непосредствено с обърнатото изображение.

Монтировката е важна част от конструкцията на телескопа. Много любителски и компютърноуправляеми телескопи използват алтазимутална монтировка. При този начин на монтировка, за да след движението на даден обект от небето, телескопа се движи по две оси - по ректасцензия и деклинация. До преди появата на компютърното управление най-разпространена бе екваториалната монтировка - движението на уреда става само по една ос - по ректасцензия.
Още информация:
АпертураДиаметърът на обектива или на първичното огледало на телескоп.
Алт-азимутален телескопТелескоп, който използва две оси за движение.
АресибоРадиотелескопът Аресибо.
IRTFТелескоп на NASA за наблюдения в инфрачервения спектър.
АстрографТелескоп за фотография на протяжни небесни обекти.
SubaruНай-големият оптичен телескоп на Япония.
VLAVery Large Array - Голямата редица в Ню Мексико.
БТАБольшой Телескоп Азимутальны в Кавказ.
VLTVery Large Telescope е най-големия телескоп на Южноевропейската обсерватория ESO (European Southern Observatory).
Кек 1 и 2Телескопите Кек-1 и Кек-2 в Мауна Кеа, Хаваи.
ПРАОПущинская Радиоастрономическая Обсерватория.
РадиотелескопТелескоп, улавящ радиосигналите от далечни източници в Космоса.
Ратан-600Радиотелескоп в Русия.
РоженНай-голямата астрономическа обсерватория на Балканите.
ХъбълHubble - най-големия телескоп на орбита около Земята.
Грийн Банк100-метров радиотелескоп в Грийн Банк, САЩ.
ЧандраРентгеновата обсерватория на орбита около Земята.